Välkommen till TPM Industrimålning AB

Vi är ett företag med lång erfarenhet och bred kompetens!

Välkommen till TPM Industrimålning AB

Vi är ett företag med lång erfarenhet och bred kompetens!

Välkommen till TPM Industrimålning AB

Vi är ett företag med lång erfarenhet och bred kompetens!

TPM Industrimålning AB

Välkommen till TPM. Vi är ett måleriföretag med fokus på större målningsentreprenader inom underhållsarbeten av bland annat produktionslokaler och industrilokaler. Våra uppdrag inom industrimålning innefattar bl.a. rostskyddsmålning, byggnadsmålning, linjemålning och blästring. 

Vi arbetar med stor flexibilitet, korta ledtider och hög kapacitet. Vi ser till kundernas önskemål och erbjuder kompletta lösningar inom industrimålning. Vi har en lång gedigen erfarenhet och bred kunskap inom branschen. Tveka inte att kontakta oss när du behöver hjälp med målning av industrilokaler, kontor eller andra stora uppdrag inom målning!

Vi är mångsysslare
– och det står vi för.

Det är möjligt att det inte är särskilt inne att vara duktig på många saker. Helst ska man ju vara specialist på en enda sak. I så fall är vi specialister på att vara bra på många olika saker. Vi tänkte förklara hur vi menar i den här broschyren. När du läst färdigt hoppas vi att du lyfter telefonluren eller skickar ett mail där du ber oss komma över och förklara närmare hur vi
tänker. Du tycker kanske att det låter för bra för att vara sant. Kan det verkligen räcka med en enda kontakt och entreprenör för att lösa så många olika problem? Ja, det är vi övertygade om.

Så liten störning som möjligt.

I grunden är vi alla målare. TPM Industrimålning – vårt namn säger ganska väl vad vi arbetar med. Rostskydd och målning av industrihallar är basen i vår verksamhet. Men de kanske viktigaste grundpelarna i allt vi gör är att arbetet ska utföras med minsta möjliga påverkan på miljön, med högt ställda kvalitetskrav samt med minsta möjliga störning för verksamheten som bedrivs. Det betyder att vi ständigt arbetar med miljö- och kvalitetssäkring. Men det betyder också att vi har utarbetat helt egna rutiner och arbetsmetoder.

Nyheter!

2017-01-04
Vi välkomnar det nya året 2017 tillsammans med vår nya klient i ett lokalt projekt! Upphandlingarna är nu klara för renoveringen av Staffanskyrkan i Gävle, och vi kan stolt meddela att Winther Bygg AB har utsett TPM till målningsentreprenör med start under denna vår. Fönsteråtgärder, förgyllningsarbeten och målningsbehandling av kyrkan kommer att drivas av TPM. Länk till Winther Bygg AB finner Ni här!

2016-12-21
TPM har sedan länge arbetat mot en standard jämbördig ISO 9001- och 14001:2015 för kvalitetsprocesser och miljöledning. Med enorm glädje kan vi därför meddela att den 13/12-2016 tillkännagav Sveriges Tekniska Forskningsinstitut att TPM nu erhåller de två ovan nämnda certifikaten! Detta är hittills den mest omfattande förbättringen i organisationens historia, och med understöd av våra konsulter från DMk Miljö-kvalitetskonsult AB kommer vi fortsätta utveckla och upprätthålla en värdig TPM-standard!