Övriga Tjänster

Läs gärna nedan vad mer vi kan stå till tjänst med!

Bild: Takbehandling

Takbehandling

TPM utför behandling av alla typer av yttertak i form av blästring, rengöring och målning. Tidigare utförda projekt, som kan ges ut vid förfrågan, vittnar om vår omfattning och expertis.

Bild: Lackeringsstation

Lackeringsstation

På vårt huvudkontor har vi en lokalt installerad lackeringsstation, där vi kan motta projekt gällande bättringsmålning och lackering av köksluckor, dörrar, äldre möbler och dylikt.

Bild: Blästringsstation

Blästringsstation

TPM kan erbjuda sina kunder olika versioner av blästringsuppdrag. Tack vare vår blästringsstation i Gävle Hamn kan vi hantera blästring av stålkonstruktioner och liknande.

Bild: Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning

TPM kan erbjuda kvalitetssäkra entreprenadarbeten inom de olika typerna av brandskyddsmålning genom godkänd och certifierad underleverantör.

Bild: Rengöring och Sanering

Rengöring och Sanering

Vi kan erbjuda rengöring och sanering med hjälp av högtryckstvättar upp till 2 500 BAR. För arbeten gällande asbestsanering och liknande så kan vi erbjuda kvalitetssäkra arbeten genom godkänd och certifierad underleverantör.